top of page

Rouw en Verlies

Ik ben ervan overtuigd dat je als je 'gewone, ongecompliceerde' rouw ervaart, in de natuur je kracht terug kunt vinden en ik je daarbij kan ondersteunen. Ik kies er bewust voor om dit in de natuur te doen. De natuur herinnert je aan de wetten die het bestaan beheersen, en de sterfelijkheid van al wat leeft, is een van die wetten. De natuur geeft een gevoel van eenvoud en harmonie. De seizoenen komen en gaan in een vast ritme, in levenscycli: de natuur geeft en neemt. Al pratend en wandelend over de paden, tussen de bloemen, bomen en langs het water, verwerk je je emoties tot ervaringen. 
Het landschap, het seizoen, de vegetatie en het weer zijn voorbeelden van symbolen en metaforen die een extra dimensie geven aan het coachingsgesprek bij rouw en verlies. 

Rouwen gaat vaak gepaard met een diep verdriet en is een zoektocht waarbij je weer grip probeert te krijgen op de chaos. Het is een pittig proces waarin je hard moet werken om je weg te vinden, om weer richting en doel te vinden. Je voelt je verward, verloren en onzeker over de toekomst. Rouw is de keerzijde van liefde: het is een innerlijk proces dat op gang komt als je dierbaren, relaties, gezondheid of je baan verliest. 

Wandelcoaching kan hier heel goed bij ondersteunen. Door buiten te zijn, ervaar je rust in je lijf en hoofd, het praat makkelijker als je buiten bent en naast elkaar wandelt. Na een groot verlies is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en jouw welzijn op nummer één te zetten!

Bij verlies denken we in de eerste plaats aan verlies door dood van een geliefde, maar ook na verlies van gezondheid, een miskraam, onvrijwillige kinderloosheid, baan of relatie is er sprake van rouw. Het leven is eigenlijk een aaneenschakeling van verliezen.
Op ieder verlies heeft de mens een antwoord, het levensverhaal verandert en je dient je te verhouden tot dit verlies; het te integreren in je leven zodat je verder kunt en over de kloof, die is ontstaan door het verlies, een brug kunt bouwen. 

Ik kan je hierbij helpen door:
· psycho-educatie: ik vertel je over de theorie van rouwen, dit kan houvast geven. We kijken naar de verlies-en herstelgerichte kant.
· te kijken naar gevoelens die spelen naast verdriet. Denk aan boosheid, angst, somberheid, leegte, eenzaamheid,   opluchting, enz.
· jouw draaglast en draagkracht in kaart te brengen. 
· te onderzoeken welke copingstijlen (hoe ben je gewend om te gaan met moeilijke situaties) je gebruikt. 
· mindfulness als hulpmiddel in te zetten, om je bewust te worden van je emoties zonder er helemaal door   overspoeld te raken. 

bottom of page